Świetlica

Nasza świetlica jest integralną częścią szkoły, która wspomaga i uzupełnia jej prace.
To miejsce przeznaczone dla uczniów, którzy spędzają swój wolny czas w pożyteczny sposób, bawiąc się i ucząc. Świetlica jako pozalekcyjna forma działalności szkoły, organizuje uczniom dobrą zabawę, pomaga w nauce i zapewnia opiekę na najwyższym poziomie.
Regulamin świetlicy określa szczegółowo zasady korzystania z zajęć.
Staramy się tutaj o przyjazną atmosferę, aby dzieci czuły się bezpiecznie i swobodnie oraz organizujemy im warunki do nauki, wypoczynku i rozwijania zainteresowań własnych.

W świetlicy prowadzone są różne rodzaje zajęć:

– rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, papieroplastyka i inne),
– plastyczne: malowanie, rysowanie, wyklejanie i rzeźbienie w masie solnej, plastelinie i gipsie. Poznawanie nowych technik plastycznych i wykorzystywanie nowych materiałów papierniczych,
– techniczne: tworzenie przez dzieci kart pocztowych, ozdób świątecznych oraz upominków o charakterze okazjonalnym;
– sportowe: zabawy i gry rekreacyjne, ćwiczenia gimnastyczne, doskonalenie gry w piłkę nożną, ręczną; zachęcania dzieci do zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.
– kształtujące umiejętności: wypowiadania się na zadany i dowolny temat (rozmowy z uczniami, pogadanki, zabawy typu – „dokończ zdanie”, „nazwa na daną literę” i inne),
– kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych),
– relaksujące ( relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie bajek, filmów),
– wspierania uczniów w nauce szkolnej oraz pomocy w odrabianiu prac domowych,
– uczestnictwa w konkursach międzyszkolnych, powiatowych, wojewódzkich,
– podtrzymywania koleżeńskich i przyjacielskich relacji z rówieśnikami.
Świetlica posiada niezbędne wyposażenie typu: gry planszowe, gry edukacyjne, przybory plastyczne, telewizor, odtwarzacz DVD, komputery.

Prócz kształcącej i edukacyjnej funkcji świetlica oferuje pomoc uczniom w rozwijaniu ich zdolności poprzez zajęcia praktyczne. Wystrój świetlicy oraz szkoły jest naszym dziełem. Ściany oraz okna tych pomieszczeń zdobią prace plastyczne wykonane przez dzieci.

Organizacja pracy świetlicy:

1. W świetlicy organizowane są zajęcia w grupach wychowawczych.
2. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej wynosi
ok. 45 minut (czas trwania zajęć dostosowywany jest do potrzeb rozwojowych dzieci).
3. Świetlica realizuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz tygodniowym rozkładem zajęć.
4. Zajęcia świetlicy są prowadzone według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące.

Szkoła organizuje świetlicę dla dzieci dowożonych oraz dla uczniów mających przerwę wynikającą z planu lekcji.

W szczególnych przypadkach świetlica zapewnia opiekę doraźną uczniom podczas nieobecności nauczyciela przedmiotu w szkole i zmiany planu.
Godziny otwarcia świetlicy dostosowane są do warunków organizacyjnych szkoły oraz potrzeb uczniów.

Nadchodzące Wydarzenia
Maj
24
pt
całodniowy Ostateczny termin składania wnio...
Ostateczny termin składania wnio...
Maj 24 całodniowy
Ostateczny termin składania wniosków o podwyższenie oceny przewidywanej do nauczycieli przedmiotu