Świetlica

Nasza świetlica jest integralną częścią szkoły, która wspomaga i uzupełnia jej prace.
To miejsce przeznaczone dla uczniów, którzy spędzają swój wolny czas w pożyteczny sposób, bawiąc się i ucząc. Świetlica jako pozalekcyjna forma działalności szkoły, organizuje uczniom dobrą zabawę, pomaga w nauce i zapewnia opiekę na najwyższym poziomie.
Regulamin świetlicy określa szczegółowo zasady korzystania z zajęć.
Staramy się tutaj o przyjazną atmosferę, aby dzieci czuły się bezpiecznie i swobodnie oraz organizujemy im warunki do nauki, wypoczynku i rozwijania zainteresowań własnych.

W świetlicy prowadzone są różne rodzaje zajęć:

– rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, papieroplastyka i inne),
– plastyczne: malowanie, rysowanie, wyklejanie i rzeźbienie w masie solnej, plastelinie i gipsie. Poznawanie nowych technik plastycznych i wykorzystywanie nowych materiałów papierniczych,
– techniczne: tworzenie przez dzieci kart pocztowych, ozdób świątecznych oraz upominków o charakterze okazjonalnym;
– sportowe: zabawy i gry rekreacyjne, ćwiczenia gimnastyczne, doskonalenie gry w piłkę nożną, ręczną; zachęcania dzieci do zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.
– kształtujące umiejętności: wypowiadania się na zadany i dowolny temat (rozmowy z uczniami, pogadanki, zabawy typu – „dokończ zdanie”, „nazwa na daną literę” i inne),
– kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych),
– relaksujące ( relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie bajek, filmów),
– wspierania uczniów w nauce szkolnej oraz pomocy w odrabianiu prac domowych,
– uczestnictwa w konkursach międzyszkolnych, powiatowych, wojewódzkich,
– podtrzymywania koleżeńskich i przyjacielskich relacji z rówieśnikami.
Świetlica posiada niezbędne wyposażenie typu: gry planszowe, gry edukacyjne, przybory plastyczne, telewizor, odtwarzacz DVD, komputery.

Prócz kształcącej i edukacyjnej funkcji świetlica oferuje pomoc uczniom w rozwijaniu ich zdolności poprzez zajęcia praktyczne. Wystrój świetlicy oraz szkoły jest naszym dziełem. Ściany oraz okna tych pomieszczeń zdobią prace plastyczne wykonane przez dzieci.

Organizacja pracy świetlicy:

1. W świetlicy organizowane są zajęcia w grupach wychowawczych.
2. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej wynosi
ok. 45 minut (czas trwania zajęć dostosowywany jest do potrzeb rozwojowych dzieci).
3. Świetlica realizuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz tygodniowym rozkładem zajęć.
4. Zajęcia świetlicy są prowadzone według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące.

Szkoła organizuje świetlicę dla dzieci dowożonych oraz dla uczniów mających przerwę wynikającą z planu lekcji.

W szczególnych przypadkach świetlica zapewnia opiekę doraźną uczniom podczas nieobecności nauczyciela przedmiotu w szkole i zmiany planu.
Godziny otwarcia świetlicy dostosowane są do warunków organizacyjnych szkoły oraz potrzeb uczniów.

Nadchodzące Wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.