Pracownicy

Kadra Pedagogiczna:

Dyrektor Szkoły
mgr Barbara Szklarska

Wicedyrektor Szkoły
mgr Iwona Kasprzak-Skiba

język polski:
mgr Elżbieta Ludwiczak
mgr Mariola Wałkiewicz
mgr Jolanta Kędziora-Ratajczak
mgr Andrzej Myszkowski

język angielski:
mgr Tamara Dłużewska
mgr inż. Beata Ratajczak

język niemiecki:
mgr Agnieszka Urbańska-Olejnik

historia:
mgr Mariola Wałkiewicz
mgr Stanisław Wałkiewicz
mgr Przemysław Ratajczak
mgr Dariusz Cieślak

przyroda:
mgr Roman Skiba

geografia:
mgr Roman Skiba

biologia:
mgr Roman Skiba
mgr Elżbieta Ludwiczak

matematyka:
mgr Małgorzata Białas
mgr Mariusz Poznaniak

chemia:
mgr inż. Beata Ratajczak

wos:
mgr Przemysław Ratajczak

informatyka:
mgr Przemysław Ratajczak

technika:
mgr Stanisław Wałkiewicz
mgr Mariusz Poznaniak

plastyka:
mgr Dariusz Cieślak

muzyka:
mgr Dariusz Cieślak

edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Dariusz Cieślak

wychowanie fizyczne:
mgr Przemysław Kwiatkowski
mgr Jacek Dakowski

religia:
mgr Justyna Konieczna
mgr Małgorzata Dakowska

wychowanie do życia w rodzinie:
mgr Dariusz Cieślak

edukacja wczesnoszkolna:
mgr Iwona Kasprzak-Skiba
mgr Ewa Myszkowska
mgr Aleksandra Michalska
mgr Barbara Szklarska
Agata Jankowska
mgr Lidia Golimowska

oddziały przedszkolne:

mgr Marta Kosowicz
mgr Katarzyna Kubiak
mgr Alicja Lemańska

psycholog szkolny:
mgr Katarzyna Koralewska-Strażyńska

pedagog szkolny:
mgr Elżbieta Ludwiczak

nauczyciel bibliotekarz:
mgr Alicja Skiba

wychowawca świetlicy:
mgr Żaneta Ratajszczak

Pracownicy niepedagogiczni:

Główny Księgowy:
mgr Beata Chwiałkowska

Sekretarz Szkoły:
mgr Justyna Ciesielska

palacz-konserwator:
Krzysztof Maćkowiak

intendent:
Dorota Żurek

kucharka:
Wioletta Andrzejewska

pomoc kuchenna:
Grażyna Adamczak

sprzątaczki:
Anna Kozłowska
Justyna Maciejak
Wioletta Maćkowiak

Nadchodzące Wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.