Kalendarz szkolny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
2018/2019

 

 

  3.09. 2018r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

13.09. 2018r.

Rada Pedagogiczna –
zatwierdzenie Nadzoru Pedagogicznego

20.09. 2018r

Spotkanie z rodzicami-organizacyjne

27.09. 2018r.

Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie Programu Profilaktyczno –Wychowawczego, Kalendarza Roku Szkolnego, innych planów pracy

  7.10. 2018r.

Odsłonięcie Pomnika Powstańców Wielkopolskich

12.10. 2018r.

Dzień Edukacji Narodowej – Akademia

23.10.2018

Pasowanie na uczniów klasy I

23.10.2018r.

„Drzwi otwarte” godz.17:00

2.11.2018 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

9.11. 2018r.

Uroczysty apel z okazji Narodowego Święta
Niepodległości

  listopad
2018r.

„Wesoły dzień 6-latka”

13.11.2018r.

„Drzwi otwarte” godz.17:00

    listopad 2018r.

Rekolekcje

  6.12.2018r

„Mikołaj w szkole” i „Bączek matematyczny”

12.12.2017r.

Wywiadówka: godz. 17-18 dla klas 0-5

godz. 18-19 dla klas 6, 7, 8 i 3 gimnazjum

  21.12.2018r.

Wigilia w szkole

23 – 31.2018r.

Przerwa świąteczno- noworoczna

 
  9.01.2019r.

Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna

 
10.01.2019r

Wywiadówka: godz. 17-18 dla klas 0-5

godz. 18-19 dla klas 6, 7, 8 i 3 gimnazjum

  10.01.2019r.

Termin zakończenia I semestru

14 -27.01.2019r.

Zimowe ferie

15.02.2019r.

„Dzień Patrona Szkoły” – Akademia

19.02.2019r.

„Drzwi otwarte” godz.17:00

marzec 2019r.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

19.03.2019r.

„Drzwi otwarte” godz.17:00

21.03.2019r

Dzień wiosny i Dzień Irlandii

8.04.2019r.

„Drzwi otwarte” godz.17:00

10 -12.04.2019r.

Egzaminy gimnazjalne- dni wolne od zajęć dydaktycznych

15 -17.04.2019r.

Egzaminy klasy 8- dni wolne od zajęć dydaktycznych

18.04 -23.04.2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna

30.04.2019r.

Święto Konstytucji 3-maja -Akademia

01.05.2019r.

Święto Pracy

2.05.2019r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3.05.2019r.

Święto Konstytucji 3 Maja

22.05.2019r.

Wywiadówka: godz. 17-18 dla klas 0-5

godz. 18-19 dla klas 6, 7, 8 i  3 gimnazjum

22.05.2019

Ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych

24.05.2019

Ostateczny termin składania wniosków o podwyższenie oceny przewidywanej do nauczycieli przedmiotu

3.06.2019r.

Dzień dziecka i Dzień sportu

11.06.2019r.

Zakończenie trybu podwyższenia przewidywanej
rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych i rocznej klasyfikacyjnej
oceny zachowania

13.06.2019r.

Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna

17.06.2019r.

Rada Pedagogiczna- podsumowująca

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21.06.2019r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24.06. -31.08.2019r.

Wakacje

 

Nadchodzące Wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.