Kalendarz szkolny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

 

  2.09. 2019r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

13.09. 2018r.

Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie Nadzoru Pedagogicznego

25.09. 2019r.

Spotkanie z rodzicami- organizacyjne

30.09. 2019r.

Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie Programu Profilaktyczno – Wychowawczego, Kalendarza Roku Szkolnego, innych planów pracy, wybory Rady Rodziców

11.10. 2019r.

Rocznica odsłonięcia Pomnika Powstańców Wielkopolskich 

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

14.10.2019r.

Dzień Edukacji Narodowej -dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21.10.2019r.

Pasowanie na uczniów klasy I 

8.11. 2019r.

Uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

  15.11. 2019r.

„Wesoły dzień 6-latka”

13.11.2019r.

Wywiadówka: godz. 17-18dla klas 0-3

                         godz. 18-19 dla klas 5-8

    .11.2019r.

Rekolekcje

  6.12.2019r

„Mikołaj w szkole” i „Bączek matematyczny”

     20.12.2019r.

Wigilia w szkole Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23 – 31.2019r.

Przerwa świąteczno- noworoczna

      23.01.2020r.

Rada Pedagogiczna- klasyfikacyjna

     23.01.2020r

Wywiadówka: godz. 17-18dla klas 0-3

                        godz. 18-19 dla klas 5-8

  24.01.2020r.

Termin zakończenia I semestru

27.01 -9.02.2020r.

Zimowe ferie

18.02.2020r.

„Dzień Patrona Szkoły” – Akademia 

Marzec 2020r.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

17.03.2020r

Dzień wiosny i Dzień Irlandii

9.04 -14.04.2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna

     16.04.2020r

Wywiadówka: godz. 17-18dla klas 0-3

                         godz. 18-19 dla klas 5-8

21 -23.04.2020r.

Egzaminy klasy8- dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 0-7

30.04.2020r.

Święto Konstytucji 3-maja -Akademia

26.05.2020r.

Wywiadówka: godz. 17-18dla klas 0-3

                         godz. 18-19 dla klas 5-8 

26.05.2020r.

Ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych

29.05.2020r.

Ostateczny termin składania wniosków o podwyższenie oceny przewidywanej do nauczycieli przedmiotu

1.06.2020r.

Dzień dziecka i Dzień sportu

12.06.2020r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

17.06.2020r.

Ostateczny termin wystawiania ocen 

Zakończenie trybu podwyższenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania

19.06.2020r.

Rada Pedagogiczna- klasyfikacyjna

22.06.2020r.

Rada Pedagogiczna- podsumowująca

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

26.06.2020r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

29.06. -31.08.2020r.

Wakacje

Sprawozdanie Budżetowe 2019
Nadchodzące Wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.