Kalendarz Roku Szkolnego

 

 

01.09. 2021r.

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

15.09.
2021r.

 

Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie Nadzoru Pedagogicznego

 

11-22.09.
2020r.

 

Spotkania z Rodzicami – organizacyjne

 

30.09.
2020r.

 

Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie Programu
Profilaktyczno – Wychowawczego, Kalendarza Roku Szkolnego, innych planów
pracy

 

04.10.-30.12.2021r.

 

Rady szkoleniowe online (5)

 

14.10.2021r.

 

15.10.2021r.

 

Dzień Edukacji Narodowej 
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 10.2021r.

 

Pasowanie na uczniów klasy 1

 

10.11. 2021r.

 

Narodowe Święto Niepodległości

 

12.11.2021r.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

24-26.11.2021r.

 

Rekolekcje

 

28.11. 2021r.

 

„Wesoły dzień 6-latka”

 

11.2021r.

 

Wywiadówki online

 

6. 12.2021r.

 

„Mikołaj w szkole” i „Bączek matematyczny”

 

20-21.12.2021r.

 

Kolędy

 

22.12.2021r.

 

Wigilia w szkole

 

23 .12.2021r.

 

Przerwa świąteczno- noworoczna

 

07.01.2022r.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

12.01.2022r.

 

Ostateczny termin wystawiania ocen za I półrocze 2021/2022

 

12.01.2022r.

 

Rada Pedagogiczna- klasyfikacyjna

 

13.01.2022r.

 

Termin zakończenia I semestru 2021/2022

 

17 – 28.01.2022r.

 

Zimowe ferie

 

14.01.2022r.

 

Wywiadówki

 

16.02.2022r.

 

„Dzień Patrona Szkoły” – Akademia

 

Marzec 2022r.

 

Dzień wiosny i Dzień Irlandii

 

14 – 19.04.2022r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

04.2022r.

 

Wywiadówki

 

02.05.2022r.

 

Dzień Flagi – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

Maj 2022r.

 

Święto Konstytucji 3-maja

 

24-26.05.2022r.

 

Egzaminy klasy8 – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla
uczniów klas 0-7

 

20.05.2022r.

 

Ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych

 

23.05.2022r.

 

Wywiadówki

 

25.05.2022r.

 

Ostateczny termin składania wniosków o podwyższenie
oceny przewidywanej do nauczycieli przedmiotu

 

01.06.2022r.

 

Dzień Dziecka i Dzień Sportu

 

13.06.2022r.

 

Ostateczny termin wystawiania ocen

Zakończenie trybu podwyższenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej
oceny z zajęć edukacyjnych i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania

 

17.06.2022r.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

20.06.2022r.

 

Rada Pedagogiczna- klasyfikacyjna

 

21.06.2022r.

 

Rada Pedagogiczna- podsumowująca – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

24.06.2022r.

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

27.06.
-31.08.2022r.

 

Wakacje

Nadchodzące Wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.