Kalendarz Roku Szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

01.09. 2022r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

15.09. 2022r.

Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie Nadzoru Pedagogicznego

14. 09. 2022r.

Spotkania z Rodzicami – organizacyjne

28.09. 2022r.

Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie Programu Profilaktyczno – Wychowawczego, Kalendarza Roku Szkolnego, innych planów pracy

04.10.-30.12.2022r.

Rady szkoleniowe

14.10.2022r.

Dzień Edukacji Narodowej

31.10.2022r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21. 10.2022r.

Pasowanie na uczniów klasy 1

10.11. 2022r.

Narodowe Święto Niepodległości -apel

.11.2022r.

Rekolekcje

30.11. 2022r.

„Wesoły dzień 6-latka”

24.11.2022r.

Wywiadówki

6. 12.2022r.

„Mikołaj w szkole” i „Bączek matematyczny”

20-21.12.2022r.

Kolędy

22.12.2022r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych -Wigilia w szkole.

23 .12.2022r.

Przerwa świąteczno- noworoczna

24.01.2023r.

Ostateczny termin wystawiania ocen za I półrocze 2022/2023

25.01.2023r.

Rada Pedagogiczna- klasyfikacyjna

26.01.2023r.

Termin zakończenia I semestru 2022/2023

30.01 – 10.02.2023r.

Zimowe ferie

26.01.2023r.

Wywiadówki

16.02.2023r.

„Dzień Patrona Szkoły” – Akademia

21.03 2023r.

Dzień wiosny i Dzień Irlandii

6 – 11.04.2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna

02.05.2023r.

Dzień Flagi – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Maj 2023r.

Święto Konstytucji 3-maja -Akademia

23-24-25.05.2023r.

Egzaminy klasy8 – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 0-7

17.05.2023r.

Ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych

18.05.2023r.

Wywiadówki

22.05.2023r.

Ostateczny termin składania wniosków o podwyższenie oceny przewidywanej do nauczycieli przedmiotu

1.06.2023r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych -Dzień Dziecka i Dzień Sportu

14.06.2023r.

Ostateczny termin wystawiania ocen

Zakończenie trybu podwyższenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania

9.06.2023r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

19.06.2023r.

Rada Pedagogiczna- klasyfikacyjna

20.06.2023r.

Rada Pedagogiczna- podsumowująca – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23.06.2023r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26.06. -31.08.2023r.

Wakacje
Nadchodzące Wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.