Gimnazjum

Patron Szkoły

Powstanie Wielkopolskie to zbrojne wystąpienie polskich mieszkańców Wielkopolski przeciwko państwu niemieckiemu wkrótce po zakończeniu I wojny światowej. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski, która w tym czasie umacniała swą niepodległość. Wybuchło 27 grudnia 1918 w Poznaniu. Tego dnia Ignacy Jan Paderewski wygłosił przemówienie do tłumów zebranych przed hotelem Bazar. W tym samym czasie paradę wojskową na Świętym Marcinie urządzili Niemcy; zrywano polskie i koalicyjne flagi, napadano na polskie instytucje; doszło do zamieszek, w wyniku których wywiązała się walka, podjęta następnie przez oddziały kierowane przez Polską Organizację Wojskową. Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze, który rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu kończącego I wojnę światową z 11 listopada 1918.
Było to jedno z trzech, obok Powstania Wielkopolskiego 1806 roku i Powstania Sejneńskiego w 1919 roku, zwycięskich powstań w dziejach Polski.

Uroczystość nadania imienia Powstańców Wielkopolskich
Gimnazjum w Konojadzie

Dnia 15 IX 2006 r. o godz. 9. 00 rozpoczęły się uroczystości związane z nadaniem imienia Gimnazjum w Konojadzie.
Na początku wszyscy zebrani odśpiewali hymn państwowy. Kolejnym punktem uroczystości była Msza św. koncelebrowana przez tutejszego proboszcza ks. Stanisława Walenszczaka, pomagał mu ks. z Parzęczewa Szymon Likowski oraz kanonik z Kamieńca ks. Roman Biały.
Po Mszy św. Dyrektor Szkoły Podstawowej – pan Stanisław Wałkiewicz oraz Dyrektor Gimnazjum – pan Paweł Skiba powitali przybyłych na uroczystość gości, w tym przedstawiciela Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego pana Benedykta Torzewskiego oraz delegacje szkół noszących imiona związane z Powstaniem Wielkopolskim i poczty sztandarowe z Wilkowa Polskiego, Kościana, Grodziska Wielkopolskiego, Kotowa. Powitani zostali uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Następnie zaproszeni goście: przedstawiciel Starosty grodziskiego pan Stefan Strażyński i członek Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego pan Benedykt Torzewski dokonali symbolicznego odsłonięcia tablicy z nazwą naszej szkoły, a Ksiądz proboszcz poświecił ją. Po krótkiej części artystycznej uczniowie złożyli biało-czerwone wiązanki pod odsłoniętą tablicą.
Proboszcz ks. Stanisław Walenszczak poświęcił sztandar, po czym nastąpiło przekazanie sztandaru najpierw Dyrektorowi Gimnazjum, potem – pocztowi sztandarowemu. Następnie przedstawiciele poszczególnych klas złożyli ślubowanie przed sztandarem.
Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem hymnu szkoły i wyprowadzeniem sztandaru.

Nadchodzące Wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.