Co to jest

Czym jest
Szkolna Liga Matematyczna

Jest to forma konkursu matematycznego przeznaczonego dla wszystkich uczniów klas IV, V i VI zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności matematycznych.
Raz w miesiącu (od IX do VI ) na stronie internetowej www.spkonojad.pl oraz gazetce przy sali matematycznej publikowany będzie zestaw pięciu zadań. Uczniowie rozwiązują zadania w domu. Prace dostarczają p. M. Białas do końca każdego miesiąca. Wyniki zamieszczane będą co miesiąc na stronie internetowej Szkolnej Ligi Matematycznej i na gazetce.
O końcowej lokacie decyduje suma punktów zdobytych przez ucznia w czasie trwania konkursu. Z pośród uczestników zostanie wyłoniony mistrz matematyki z klasy IV, V i VI z największą ilością punktów.
Wszelkie pytania dotyczące Szkolnej Ligi Matematycznej, zadań proszę kierować na podany kontakt.
Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie życzę wytrwałości, pięknej rywalizacji i zapału do rozwiązywania zadań.