Biblioteka

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna jest specyficznym miejscem, które wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach. Jest miejscem życia kulturalnego i intelektualnego szkoły, miejscem rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów i kształtowania kultury czytelniczej.
Biblioteka umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do kontynuowania nauki.
Wspomaga nauczycieli w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych związanych z książką i innymi źródłami informacji.
Biblioteka składa się z trzech pomieszczeń: wypożyczalni, czytelni i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.

biblioteka przed remontem

biblioteka przed remontem

biblioteka przed remontem

biblioteka po remoncie

biblioteka po remoncie

biblioteka po remoncie

Czytelnicy mają wolny dostęp do półek i mogą sami swobodnie wybierać książki.

Wolny dostęp do półek

W kąciku czytelniczym znajdują się miejsca do pracy umysłowej. Tutaj można spokojnie pouczyć się, poczytać. Można rysować, grać w gry planszowe i zręcznościowe. I zawsze można liczyć na pomoc nauczyciela bibliotekarza.

Kącik czytelniczy

W roku szkolnym 2016/2017 kącik czytelniczy przekształcił się w czytelnię „z prawdziwego zdarzenia” dzięki ogromnemu zaangażowaniu Dyrektora Gimnazjum mgr Pawła Skiby, Dyrektora Szkoły Podstawowej mgr Barbary Szklarskiej, nauczyciela bibliotekarza mgr Alicji Skiba i jej najbliższej rodziny oraz naszej szkolnej „złotej rączki” Pana Krzysztofa Maćkowiaka.Powstało piękne „miejsce wolne od stresu”. Zachwyt uczniów jest dla nas największą nagrodą za pracę, którą wykonaliśmy własnymi rękoma.

czytelnia "z prawdziwego zdarzenia"

czytelnia "z prawdziwego zdarzenia"

W 2003 roku biblioteka szkolna została wyposażona w 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Kolejne 2 komputery multimedialne pojawiły się w roku 2004. W roku szkolnym 2005/2006 Dyrektor Gimnazjum zgłosił bibliotekę do projektu „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Dzisiaj (w roku 2017) możemy pochwalić się 15 stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu, 2 drukarkami, 2 urządzeniami wielofunkcyjnymi, 1 skanerem, z których uczniowie mogą korzystać samodzielnie.

Stanowiska komputerowe

Nadchodzące Wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.