2 września 2019 r.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Konojadzie rozpoczęli rok szkolny 2019/2020. Pani dyrektor Barbara Szklarska powitała uczniów, nauczycieli i rodziców. W kilku słowach nawiązała do 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Po oficjalnym apelu uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami.