Moja mała ojczyzna – ocalić od zapomnienia

Uczniowie klas VII a i VII b wzięli udział w projekcie zainicjowanym przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kamieńcu pt. „Moja mała ojczyzna – ocalić od zapomnienia”. Celem projektu była ewidencja obiektów sakralnych (kapliczek przydrożnych, krzyży, figurek) na terenie gminy, nauka poszanowania dorobku kulturalnego przodków, wyłonienie obiektów sakralnych do konserwacji, oraz poznawanie miejsc kultu religijnego.

28 maja w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Oliwia Rybak i Martyna Kubiak zaprezentowały efekty pracy uczniów. Prezentację multimedialną przygotowali: Karol Papież i Adrian Owczarzak.

Sprawozdanie Budżetowe 2019
Nadchodzące Wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.