Dzieci Dzieciom – dla małych artystów

Nasza szkoła w ramach działań wolontariatu włączyła się w akcję Fundacji In Blessed Art – „Dzieci Dzieciom – dla małych artystów”, polegającą na zbiórce przyborów szkolnych dla dzieci mieszkających w strefie konfliktu zbrojnego we wschodniej Ukrainie.

Od 1-15 marca przeprowadziliśmy zbiórkę artykułów papierniczych. Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem uczniów. Młodzież wykonała tez laurki z pozdrowieniami dla ukraińskich dzieci. Za zaangażowanie wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowania należą się uczennicom Joannie Taraszce i Marii Flis, które czuwały nad prawidłowym przebiegiem zbiórki.

Nadchodzące Wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.