Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 22 marca 2019r. w Szkole Podstawowej w Konojadzie zostały przeprowadzone Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Kierowany on był do dzieci i młodzieży z terenu powiatu grodziskiego. Turniej poprzedzony eliminacjami na szczeblu gminnym. Eliminacje przeprowadziła Komisja z Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp. w składzie mł. bryg. Krzysztof Wojtaszewski oraz st. str. Hubert Pukacki a patronatem objął Starosta Grodziski. Turniej Przeprowadzono w trzech grupach wiekowych, składał się z testu pisemnego oraz eliminacji ustnych. Młodzież uczestnicząca w turnieju wykazała się bogatą wiedzą i reprezentowała wysoki poziom przygotowania. W przerwie turnieju młodzież oraz ich opiekunowie jak również uczniowie Szkoły w Konojadzie mieli okazję obejrzeć pokaz przygotowany przez strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Grodzisku Wlkp. Po zakończonych eliminacjach najlepszym uczestnikom wręczone zostały drobne upominki i pamiątkowe dyplomy.

Lista zwycięzców w poszczególnych grupach przedstawiała się następująco:

– Grupa I: (szkoły podstawowe 1 do 5)
1 miejsce – Nikola Napierała
2 miejsce – Bartosz Iwaszkiewicz
3 miejsce – Natalia Szczęsna

– Grupa II: (szkoły podstawowe 6 do 8 i gimnazjum)
1 miejsce – Jakub Przywecki
2 miejsce – Mateusz Gindera
3 miejsce – Damian Woźny

– Grupa III: (szkoły ponadgimnazjalne)
1 miejsce – Tomasz Majcherek
2 miejsce – Łukasz Borowczak
3 miejsce – Dobrosława Maraszczak
Zwycięzcy z każdej grupy zakwalifikowali się do Eliminacji Wojewódzkich. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia na szczeblu wojewódzkim i krajowym, a uczestnikom którym szczęście nie dopisało zapraszamy do udziału w przyszłym roku.

Nadchodzące Wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.